Dahlias with Asian Print,  30x24, oil on linen,  Whistle Pik Gallery, Fredericksburg, TX